Sök

Snäckstrands Bygg & Bo AB


Snäckstrands Bygg & Bo AB startades av Fredrik Lidzén 2016. 
Företagets namn uppkom då familjen vid tidpunkten var bosatt i området som heter Snäckstrand i Färjestaden.

Snäckstrands Bygg & Bo äger också varumärket LenstadHus Öland. Detta lanserades 2019 då antalet husförfrågningar ökade och vi ville ha ett namn på våra hus. Lenstad är namnet på en liten ölandsby där familjen Lidzén numera är bosatt. 

Under 2019 växte företaget och flera snickare anställdes. Även Anna Lidzén gick in i företaget och ansvarar nu för Ekstrands utställning och försäljning, samt företagets ekonomi och marknadsföring. Det är oftast Anna som ni träffar om ni besöker oss på Industrigatan.